หัวหิน – คเณชามรรคา

คเณชา มรรคา พระผู้ชี้ทางสว่าง พลังและกำลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรค จนสามารถไปสู่เป้าหมายของชีวิต องค์คเณชา มรรคาจะทรงเป็นผู้ปัดเป่า ความมืดมนแห่งอวิชชาทั้งหลาย พร้อมทั้งชี้นำแนวทางแห่งปัญญา อันเป็นทางสว่างสู่ความสำเร็จ “มัคคานุคา” หรือ ผู้เดินตาม มรรค 8 ผลงานนี้เป็นงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม โดย “หินผา” เปรียบเสมือนเส้นทางของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเดินผ่าน ซึ่งหนทางมักจะไม่ราบเรียบเสมอกันไปตลอด จะมีความหยาบบ้าง เรียบบ้าง ต่ำบ้าง สูงบ้าง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิต ที่สอนให้เรารู้ว่า ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย การที่เราจะปีนป่ายไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิต จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจ และมุ่งมั่น (สัมมาสังกัปปะ) ต้องอาศัยความเพียร (สัมมาวายามะ) ความรัก และความศรัทธาในการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง “พระบาทก้าวย่าง” คือ การก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติ เพื่อเอาชนะความทุกข์ และความท้อแท้ที่มีในตน  ไม่จมปลักอยู่กับความล้มเหลวในอดีต ไม่ติดอยู่กับหล่มโคลนแห่งความ โลภ โกรธ หลง แต่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมแห่งปัญญา และการมีสติในทุกย่างก้าวสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต ท่ามกลางเส้นทางที่ไม่ได้ราบเรียบของชีวิต เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยมรรคแปดประการ อันได้แก่

2018-12-20T10:37:14+07:00Lord Ganesh in Thailand|

ขอนแก่น

สถานที่ ขอนแก่น, เทวาลัยศิวะมหาเทพ ทางเลี่ยงเมือง ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด GPS 16.4639491,102.8525379,13z ขอเส้นทาง  Tags พระพิฆเนศวร พระพิฆเนศ ขอนแก่น ปาง ความเชื่อ คำอธิบาย

2018-12-20T10:37:14+07:00Lord Ganesh in Thailand|

อุบลราชธานี

สถานที่ อุบลราชธานี, หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใกล้บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา พิกัด GPS 15°14'41.5"N+104°50'49.8"E/@15.244853,104.8466115,19z ขอเส้นทาง  Tags พระพิฆเนศวร พระพิฆเนศ อุบลราชธานี ปาง ความเชื่อ คำอธิบาย

2018-12-20T10:37:14+07:00Lord Ganesh in Thailand|
Go to Top