พิธีปฏิบัติบูชา

พิธีปฏิบัติบูชา พระพิฆเนศ ณ คเณชา แกลเลอรี หัวหิน 55 พิธีปฏิบัติบูชา ครั้งต่อไป 1 กรกฎาคม 2560 เริ่มพิธีเวลา 17:00 น. โดย พราหมณ์เชน ติดตามข่าวสาร และลงชื่อเข้าร่วมพิธีได้ที่ Khanesha Gallery Fanpage พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร พระพิคเนศ พระพิคเนตร พระพิฆเตร พระคเนศ องค์พ่อพระพิฆเนศ ศาสนาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ เทพพราหมณ์ เทพฮินดู พระพิฆเนศกับสังคมไทย เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งศิลปะ เทพแห่งวิทยาการ บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ ประวัติพระพิฆเนศ เกี่ยวกับพระพิฆเนศ การบูชาพระพิฆเนศ เคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศให้ได้พรสมใจ คาถาบูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ

2018-12-20T10:37:14+07:00Activities|

Opening

คเณชา แกลเลอรี เปิดให้ทุกท่านเข้าชมแล้วอย่างเป็นทางการ รวบรวมผลงานภาพเขียนสีน้ำมัน ของ อ.ราชัน แสงทอง ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ผลงานภาพเขียนได้เป็นประจักษ์แล้วซึ่งคุณค่าทางศิลปะ ด้วยศรัทธาแห่งองค์พระพิฆเนศ ถ่ายทอดเรื่องราวจากนิมิต ตั้งจิตอธิษฐานตวัดวาดพู่กัน บอกเล่าเรื่องราวผ่านผืนผ้าใบ เพียรบรรจง ตั้งมั่นด้วยศรัทธา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราว ส่งต่อศรัทธา ณ สถานที่แห่งนี้ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ คณะผู้ก่อตั้ง ศิลปิน และทีมงาน คเณชา แกลเลอรี

2018-12-20T10:37:19+07:00Activities|
Go to Top