ชื่อภาพ RECLINE ON THE NAGA
เอกเขนกบนหลังนาค
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-01T13:56:06+07:00Painting|