ชื่อภาพ HERAMBA GANAPATI ON THE TIGER
เหรัมภะทรงเสือ
ปี 2010
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-01T13:48:47+07:00Painting|