ชื่อภาพ FINGER POINTING FORWARD WITH CLASSICAL DANCE
นาฏราชไทย 3
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-06T09:56:57+07:00Painting|