ชื่อภาพ DANCING GANESH ON LOTUS
นาฏราชไทย 4
ปี 2009
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-06T09:55:40+07:00Painting|