ชื่อภาพ DANCING GANESH 2
นาฏราชไทย 2
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-06T10:05:07+07:00Painting|