พิธีปฏิบัติบูชา พระพิฆเนศ
ณ คเณชา แกลเลอรี หัวหิน 55

พิธีปฏิบัติบูชา ครั้งต่อไป
1 กรกฎาคม 2560
เริ่มพิธีเวลา 17:00 น.
โดย พราหมณ์เชน

ติดตามข่าวสาร และลงชื่อเข้าร่วมพิธีได้ที่
Khanesha Gallery Fanpage

พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร พระพิคเนศ พระพิคเนตร พระพิฆเตร พระคเนศ
องค์พ่อพระพิฆเนศ
ศาสนาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ เทพพราหมณ์ เทพฮินดู
พระพิฆเนศกับสังคมไทย
เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งศิลปะ เทพแห่งวิทยาการ บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ
ประวัติพระพิฆเนศ เกี่ยวกับพระพิฆเนศ การบูชาพระพิฆเนศ
เคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศให้ได้พรสมใจ คาถาบูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ บทบูชาสรรเสิรญพระพิฆเนศ ตำนานเทพแห่งความสำเร็จ อยากทราบวิธีขอพร องค์พ่อพระพิฆเนศให้สเร็จผล พระพิฆเนศเงินล้าน

ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีปฏิบัติบูชา สวดมนต์สักการะขอพรต่อองค์พระพิฆเนศ
เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ท่านและครอบครัว
ประกอบพิธีโดย พราหมณ์เชน
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00น.

  • พิธีสรวงสรงต่อองค์พระพิฆเนศ
  • ปฏิบัติสมาธิ ภาวนา
  • บูชา 108 พระนาม
  • ออกแว่นเวียนเทียนสมโพสเฉลิมขวัญ (อาราตีไฟ)

พี่กัลยาณมิตรท่านใด มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธี
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่แอดมินเพจ หรือทางอินบ๊อกซ์
พร้อมระบุชื่อและจำนวนท่านที่เข้าร่วมพิธีได้เลย

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

พร้อมเข้าชมภาพนิทรรศการงานศิลปะตลอดวัน

คเณชา แกลเลอรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะโดยฝีมือคนไทย
ให้เป็นมรดกทางศิลปะของชาติ และส่งเสริมการศึกษาทางศิลปะให้กับเยาวชนต่อไป

ข้อแนะนำการเข้าร่วมพิธี