แบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้กับเพื่อนของคุณ

ชื่อภาพ

HAPPINESS ON CRESCENT
เสวยสุขบนเสี้ยวพระจันทร์

ปี ก่อนปี 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค

Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ

ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย