Lord Ganesh in Thailand2018-12-20T10:36:41+07:00

หัวหิน – คเณชามรรคา

คเณชา มรรคา พระผู้ชี้ทางสว่าง พลังและกำลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรค จนสามารถไปสู่เป้าหมายของชีวิต องค์คเณชา มรรคาจะทรงเป็นผู้ปัดเป่า ความมืดมนแห่งอวิชชาทั้งหลาย พร้อมทั้งชี้นำแนวทางแห่งปัญญา อันเป็นทางสว่างสู่ความสำเร็จ “มัคคานุคา” หรือ ผู้เดินตาม มรรค 8 ผลงานนี้เป็นงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม โดย “หินผา” เปรียบเสมือนเส้นทางของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเดินผ่าน ซึ่งหนทางมักจะไม่ราบเรียบเสมอกันไปตลอด จะมีความหยาบบ้าง เรียบบ้าง ต่ำบ้าง สูงบ้าง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิต ที่สอนให้เรารู้ว่า ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย การที่เราจะปีนป่ายไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิต จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจ และมุ่งมั่น

ขอนแก่น

สถานที่ ขอนแก่น, เทวาลัยศิวะมหาเทพ ทางเลี่ยงเมือง ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ พิกัด GPS 16.4639491,102.8525379,13z ขอเส้นทาง  Tags พระพิฆเนศวร พระพิฆเนศ ขอนแก่น ปาง ความเชื่อ คำอธิบาย

อุบลราชธานี

สถานที่ อุบลราชธานี, หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใกล้บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา พิกัด GPS 15°14'41.5"N+104°50'49.8"E/@15.244853,104.8466115,19z ขอเส้นทาง  Tags พระพิฆเนศวร พระพิฆเนศ อุบลราชธานี ปาง ความเชื่อ คำอธิบาย

Go to Top