ชื่อภาพ YOGA GANAPATI
พระโยคะคณปติ
ปี 2006
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางแห่งพระเวท หรือปางสมาธิกรรมฐาน
วรรณะสีทองคำ มี 4 กร ทรงถือลูกประคำ บ่วงบาศ และดอกบัว เป็นปางแห่งพระเวท และการรักษาโรคภัยต่างๆ
ความเชื่อ อำนวยผลให้กับผู้เป็นอาจารย์ และนักศึกษาโยคะสมาธิแบบต่างๆ
เหมาะสำหรับตั้งบูชาไว้ในสถานศึกษา หรือบูชาในเทวสถาน เทวาลัย โรงเรียนสอนศาสนาฮินดู ห้องพระ
ห้องปฏิบัติธรรมภายในบ้าน เป็นต้น
2019-11-05T16:09:33+07:00Painting|