ชื่อภาพ WITH MUSIKA
มุสิกะนำพา
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:19:09+07:00Painting|