ชื่อภาพ WEALTHY BAL GANESH
บาลคเณศหอบทรัพย์
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:59:22+07:00Painting|