ชื่อภาพ VIJAYA GANAPATI
พระวิชัยคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางกำจัดอุปสรรค และความมืดมิด
วรรณะสีแดง มี 4 กร ประทับบนตัวหนู หมายถึงการทำลายความมืดมิด และอุปสรรคทั้งหลายให้หมดไป
ทรงถืองาหัก บ่วงบาศ
ความเชื่อ อำนวยผลทางปัญญาให้กับครูบาอาจารย์ ปัญญาชน ศิลปิน นักคิด นักเขียน และช่างฝีมือทุกแขนง
2019-11-05T16:00:51+07:00Painting|