ชื่อภาพ VIGHNA GANAPATI
พระวิฆณาคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางขจัดอุปสรรค และแก้ไขปัญหา
วรรณะสีทองคำ มี 8 กร ทรงถือพวงมาลัย ขวาน ดอกไม้ จักรตรา หอยสังข์ ต้นอ้อย บ่วงบาศ
ความเชื่อ อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทั่วไป ตามแต่จะอธิษฐาน
2019-11-05T16:02:56+07:00Painting|