ชื่อภาพ TWINKLE EYES
พระพักตร์ขยิบตา
ปี 2009
ขนาด 60 cm x 80 cm
เทคนิค Color Dust Powder
สีฝุ่น
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:37:13+07:00Painting|