ชื่อภาพ TRYAKSHARA GANAPATI
พระตรีอักษราคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางกำเนิดอักขระโอม
วรรณะสีทอง มี 4 กร ทรงถืองาหักเขียนพระคัมภีร์ ขนมโมทะกะ และเปลวไฟ
ความเชื่อ อำนวยผลด้านการเรียนพระเวท และอักษรศาสตร์
2019-11-05T16:22:36+07:00Painting|