ชื่อภาพ TRIMUKHA GANAPATI
พระตรีมุขคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง ปาง 3 เศียร
วรรณะสีแดงหรือสีชมพูสด มี 3 เศียร 6 กร สามเศียร หมายถึง ภพทั้งสาม คือ สวรรค์ โลกมนุษย์ บาดาล
ถือเป็นปางเปิดโลกปางหนึ่ง ทรงถือบ่วงบาศ โถใส่น้ำผึ้ง ตรีศูล และคฑา
ความเชื่อ อำนวยผลทางด้านโภคทรัพย์ มีอำนาจ และแคล้วคลาดปลอดภัย
2019-11-05T16:25:32+07:00Painting|