ชื่อภาพ THE ELEGANT DANCE (CHUICHAI DANCE)
รำฉุยฉาย
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T21:59:05+07:00Painting|