ชื่อภาพ TARUNA GANAPATI
พระตรุณคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง อวตารภาควัยหนุ่ม ปางที่ให้คุณประโยชน์ในกิจการงาน
ความเชื่อ
2019-11-05T16:20:28+07:00Painting|