ชื่อภาพ SPREAD THE WEALTH ON NAGA
โปรยทรัพย์บนนาคราช
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:51:58+07:00Painting|