ชื่อภาพ SIDDHI GANAPATI
พระสิทธิคณปติ
ปี 2008
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:53:08+07:00Painting|