ชื่อภาพ SHRISHTI GANAPATI
พระสริสติคณปติ
ปี 2010
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางออกเดินทาง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
วรรณะสีแดงส้ม มี 4 กร ขี่หนูเป็นพาหนะ ทรงถืองาหัก ตะบอง มะม่วง และบ่วงบาศ
ความเชื่อ อำนวยผลให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น นักบิน สจ๊วต แอร์โฮสเตส กัปตันเรือ มัคคุเทศก์ ผู้ทำงานด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง เช่น นักคิด นักเขียน นักโฆษณา นักออกแบบ เป็นต้น
2019-11-05T15:58:30+07:00Painting|