ชื่อภาพ RUNAMOCHANA GANAPATI
พระรีนาโมจันคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางแก้กรรม และขจัดหนี้สิน
วรรณะสีขาว มี 4 กร มีหน้าที่ปลดปล่อยมนุษย์ออกจากพันธนาการ คำสาป และความผิดพลาดทั้งหลาย
ทรงถืองาหัก ตะบอง บ่วงบาศ และขนมโมทะกะ
ความเชื่อ เหมาะสำหรับผู้บูชาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น (พลิกฟื้นดวงชะตา) แก้ไขกรรมเก่า ปลดหนี้สินล้างมลทินทั้งปวง
2019-11-05T16:07:05+07:00Painting|