ชื่อภาพ ROUND UP ERAWAN
บาลคเณศคล้องช้างเอราวัณ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-12T13:15:12+07:00Painting|