ชื่อภาพ PRAYING ON LOTUS
ทรงประทับภาวนาบนดอกบัว
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T15:18:24+07:00Painting|