ชื่อภาพ PANCHA GANAPATI
ปัญจมุขคณปติประทับบนบัลลังก์
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:37:52+07:00Painting|