ชื่อภาพ LAKSHMI GANAPATI
พระลักษมีคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง ปางแห่งความมั่งมีศรีสุข และปรีชาญาณ
วรรณะสีขาว มี 8 กร เป็นเทพแห่งการให้ที่บริสุทธิ์ สีขาว หมายถึง การมีสติปัญญาสูงส่ง พระหัตถ์ทั้งสองข้างโอบอุ้มพระชายา 1 หรือ 2 พระองค์ คือ พระนางพุทธิ และพระนางสิทธิ
(บางตำราว่าหนึ่งในนั้นคือพระลักษมี จึงเรียกว่า ลักษมีคณปติ)
ทรงถือผลทับทิมแดง ช่อกัลปพฤกษ์ นกแก้ว ตะบอง บ่วงบาศ โถใส่อัญมณี และกระบี่
ความเชื่อ อำนวยผลทางด้านสติปัญญา และความมั่งมีศรีสุข
2019-11-05T16:05:00+07:00Painting|