ชื่อภาพ KSHIPRA GANAPATI
พระกษิประคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางประทานพรให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว
วรรณะสีแดงเข้มดุจกุหลาบ มี 4 กร เป็นผู้ให้ศีลให้พร ประทานพรให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ทรงถือตะบอง งาข้างที่หัก บ่วงบาศ และช่อดอกไม้
ความเชื่อ อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทั่วไป ตามแต่จะอธิษฐาน
2019-11-05T16:30:20+07:00Painting|