ชื่อภาพ KARTIKEYA AND GANESH AMONG THE HEAVEN
พระขันธกุมารและพระคเณศกลางเวหา
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The posture of Kartikeya and Ganesh riding on a peacock among the heaven. Kartikeya carries a mace, his weapon and enjoying the journey with Ganesh, his brother.
อิริยาบทของพระขันธกุมารและพระพิฆเนศทรงนกยูงอยู่ท่ามกลางเวหา โดยพระขันธกุมารทรงถือคฑา อาวุธประจำกายของพระองค์ และทรงเพลิดเพลินสำราญใจกับการเดินทางไปกับพระพิฆเนศ น้องชายของพระองค์
ความเชื่อ
2019-11-05T16:27:48+07:00Painting|