ชื่อภาพ INTENTION YOUR GOALS 2
พระคเณศแผลงศร 2
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T16:35:15+07:00Painting|