ชื่อภาพ INTENTION YOUR GOALS 1
พระคเณศแผลงศร 1
ปี 2008
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง The posture of Ganesh is pulling back the bow with his intent eyes and persistently.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศกำลังยิงธนู ด้วยสายตาแห่งความมุ่งมั่น และไม่ลดละในความตั้งใจ
ความเชื่อ
2019-11-05T16:36:17+07:00Painting|