ชื่อภาพ INDIAN DANCE 1
รำอินเดีย 1
ปี 2002
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T21:33:08+07:00Painting|