ชื่อภาพ HOLD THE LASSO ON ERAWAN
บาลคเณศถือบ่วงบาศทรงช้างเอราวัณ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T18:11:48+07:00Painting|