ชื่อภาพ HAPPINESS
พระพักตร์แห่งสุข
ปี 2008
ขนาด 40 cm x 60 cm
เทคนิค Crayon on Canvas
เกรยอง, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:25:12+07:00Painting|