ชื่อภาพ GANESH ON OCTAGON THRONE
พระคเณศประทับบัลลังก์แปดเหลี่ยม
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:57:47+07:00Painting|