ชื่อภาพ ENJOY HAPPINESS ON THE LUXURIOUS THRONE
ทรงเสวยสุขบนบัลลังก์สีแดง
ปี 2010
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-01T16:24:58+07:00Painting|