ชื่อภาพ EKADANTA GANAPATI
พระเอกทันตะคณปติ
ปี Before 2015
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง  ปางสำเร็จทุกสิ่ง
เอกทันตะ หมายถึง เทพเจ้าผู้มีงาข้างเดียว
วรรณะสีฟ้า มี 4 กร ทรงถือขวาน (เพื่อใช้กำจัดอวิชชา) ทรงถือลูกประคำ (เพื่ออธิษฐาน) ทรงถือผลไม้ และงาข้างที่หัก
ความเชื่อ  อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามแต่จะอธิษฐาน
เหมาะสำหรับตั้งบูชาในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถานอบรมวิชาชีพต่างๆ หรือบริษัทห้างร้านทั่วไป
2018-12-20T10:36:57+07:00Painting|