ชื่อภาพ DWIMUKHA GANAPATI
พระทวิมุขคณปติ
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปาง 2 เศียร
วรรณะสีเนื้อหรือสีเหลืองอ่อน มี 2 เศียร 4 กร
ทรงถืองาข้างที่หัก บ่วงบาศ โถอัญมณี และขอสับช้าง
เป็นปางสำหรับคนที่ปรับตัวได้กับทุกคน ให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชชา
ความเชื่อ อำนวยผลให้กับผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านติดต่อเจรจา ประสานงาน เป็นสื่อกลางต่างๆ นักการทูต นักจิตวิทยาที่ต้องใช้มนุษยสัมพันธ์สูง
2019-11-05T16:14:43+07:00Painting|