ชื่อภาพ DWIJA GANAPATI
พระทวิชาคณปติ
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางของการบุกเบิก เริ่มต้นชีวิตใหม่ เปิดกิจการใหม่
วรรณะสีขาว มี 4 เศียร 4 กร ทรงถืองาข้างที่หัก ไม้ครู กาน้ำ คัมภีร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่
ความพากเพียร และแสวงหาวิชาความรู้
ความเชื่อ อำนวยผลให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆ นักธุรกิจ นักลงทุน นักสำรวจ นักบุกเบิก คนทำงานต่างแดน เป็นต้น
2019-11-05T16:16:08+07:00Painting|