ชื่อภาพ DURGA GANAPATI
พระทุรคาคณปติ
ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางมหาอำนาจ
วรรณะสีทอง มี 8 กร ทรงถืองาหัก ตะบอง คันศร ลูกศร บ่วงบาศ ธงชัย ลูกประคำ และขนมโมทะกะ
เป็นปางที่พระราชาในชมพูทวีปนิยมสักการะบูชามากปางหนึ่ง
ความเชื่อ อำนวยผลดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ
2019-11-05T16:12:28+07:00Painting|