ชื่อภาพ DHUNDHI GANAPATI
พระตัณติคณปติ
ปี 2008
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางขุมทรัพย์ทางปัญญา
วรรณะสีแดง มี 4 กร ทรงถืองาหัก ลูกประคำ ขวาน โถใส่อัญมณี ที่บรรจุขุมทรัพย์ของผู้มีพุทธิปัญญา
ความเชื่อ อำนวยผลให้กับผู้ทำงานด้านใช้ความคิด ใช้ปัญญาสร้างสรรค์ทุกแขนง
2019-11-05T16:18:08+07:00Painting|