ชื่อภาพ DANCING GANESH ON RED LOTUS
ร่ายรำบนดอกบัวสีแดง
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T22:06:55+07:00Painting|