ชื่อภาพ COMING DOWN ON THE NAGA PALACE
พระคเณศเสด็จลงบันไดนาค
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-02T15:33:19+07:00Painting|