ชื่อภาพ BLOWING CONCH 2
เป่าสังข์ 2
ปี 2006
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T16:52:43+07:00Painting|