ชื่อภาพ BLOWING CONCH 1
เป่าสังข์ 1
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:24:52+07:00Painting|