ชื่อภาพ BLESSING
ประทานพร ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ปี 2009
ขนาด 60 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:48:29+07:00Painting|