ชื่อภาพ BLESSED AND WEALTH GANESH 3
ประทานทรัพย์ 3
ปี 2009
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:53:47+07:00Painting|