ชื่อภาพ BLESSED AND WEALTH GANESH 2
ประทานทรัพย์ 2
ปี 2007
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T17:55:09+07:00Painting|