ชื่อภาพ BLESSED AND WEALTH GANESH 1
ประทานทรัพย์ 1
ปี 2010
ขนาด 80 cm x 100 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
2019-11-05T16:38:01+07:00Painting|